ŞİRKET PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ / EŞİK DEĞER VE YATIRIM STRATEJİSİ

01.01.2024-

Yatırım Stratejisi%0 - %100 aralığında özel sektör borçlanma araçları, %0 - %100 aralığında ters repo, %0 – %100 aralığında eurobond, %0 - %100 aralığında paylar, %0 - %100 aralığında devlet iç borçlanma senetleri , %0 - %50 aralığında yabancı borçlanma araçları, %0 - %20 aralığında Takasbank Borsa Para Piyasası işlemleri, %0 - %20 aralığında Yatırım Fonu Katılma Belgeleri (Yabancı Fonlar dahil), %0 - %20 aralığında yabancı paylar, %0 - % 20 aralığında Altın ve Kıymetli Madenler ile bunlara dayalı Sermaye Piyasası Araçları, %0 - %10 aralığında Vadeli Mevduat /Katılma Hesapları

Eşik Değer (Mutlak Getiri Hedeflemesi) : BIST TLREF Endeksi)

01.01.2023-

Yatırım Stratejisi Yatırım Stratejisi Yatırım Stratejisi : %0 - %100 aralığında özel sektör borçlanma araçları, %0 - %100 aralığında ters repo, %0 – %100 aralığında eurobond, %0 - %100 aralığında paylar, %0 - %100 aralığında devlet iç borçlanma senetleri , %0 - %50 aralığında yabancı borçlanma araçları, %0 - %20 aralığında Takasbank Borsa Para Piyasası işlemleri, %0 - %20 aralığında Yatırım Fonu Katılma Belgeleri (Yabancı Fonlar dahil), %0 - %20 aralığında yabancı paylar, %0 - % 20 aralığında Altın ve Kıymetli Madenler ile bunlara dayalı Sermaye Piyasası Araçları, %0 - %10 aralığında Vadeli Mevduat /Katılma Hesapları

Eşik Değer (Mutlak Getiri Hedeflemesi) : BIST TLREF Endeksi)

01.01.2022-31.12.2022

Yatırım Stratejisi Yatırım Stratejisi Yatırım Stratejisi : %0 - %100 aralığında özel sektör borçlanma araçları, %0 - %100 aralığında ters repo, %0 – %100 aralığında eurobond, %0 - %100 aralığında paylar, %0 - %100 aralığında devlet iç borçlanma senetleri , %0 - %50 aralığında yabancı borçlanma araçları, %0 - %20 aralığında Takasbank Borsa Para Piyasası işlemleri, %0 - %20 aralığında Yatırım Fonu Katılma Belgeleri (Yabancı Fonlar dahil), %0 - %20 aralığında yabancı paylar, %0 - % 20 aralığında Altın ve Kıymetli Madenler ile bunlara dayalı Sermaye Piyasası Araçları, %0 - %10 aralığında Vadeli mevduat /Katılma Hesapları

Eşik Değer (Mutlak Getiri Hedeflemesi) : BIST TLREF Endeksi)

01.01.2021-31.12.2021

Yatırım Stratejisi Yatırım Stratejisi Yatırım Stratejisi : %0 - %100 aralığında özel sektör borçlanma araçları, %0 - %100 aralığında ters repo, %0 – %100 aralığında eurobond, %0 - %100 aralığında paylar, %0 - %100 aralığında devlet iç borçlanma senetleri , %0 - %50 aralığında yabancı borçlanma araçları, %0 - %20 aralığında Takasbank Borsa Para Piyasası işlemleri, %0 - %20 aralığında Yatırım Fonu Katılma Belgeleri, %0 - %20 aralığında yabancı paylar, %0 - % 20 aralığında Kıymetli Madenler ve Kıymetli madenlere dayalı Sermaye Piyasası Araçları, %0 - %10 aralığında Vadeli mevduat /Katılma Hesapları

Eşik Değer (Mutlak Getiri Hedeflemesi) : 3 ay vadeli Türk Lirası Referans Satış Faiz oranı (TRLIBOR)

01.01.2020-31.12.2020

Yatırım Stratejisi Yatırım Stratejisi : %0 - %100 aralığında özel sektör borçlanma araçları, %0 - %100 aralığında ters repo, %0 – %80 aralığında eurobond, %0 - %70 aralığında paylar, %0 - %50 aralığında devlet iç borçlanma senetleri , %0 - %20 aralığında Takasbank Borsa Para Piyasası işlemleri, %0 - %20 aralığında Yatırım Fonu Katılma Belgeleri, %0 - %20 aralığında yabancı paylar, %0 - % 10 aralığında Kıymetli Madenler ve Kıymetli Madenlere dayalı Sermaye Piyasası Araçları, %0 - %10 aralığında vadeli mevduat /Katılım Hesapları

Eşik Değer (Mutlak Getiri Hedeflemesi) : 3 ay vadeli Türk Lirası Referans Satış Faiz oranı (TRLIBOR)

01.01.2019-31.12.2019

Yatırım Stratejisi Yatırım Stratejisi : %0 - %100 aralığında özel sektör borçlanma araçları, %0 - %100 aralığında ters repo, %0 – %80 aralığında eurobond, %0 - %70 aralığında paylar, %0 - %50 aralığında devlet iç borçlanma senetleri , %0 - %20 aralığında Takasbank Borsa Para Piyasası işlemleri, %0 - %20 aralığında Yatırım Fonu Katılma Belgeleri, %0 - %20 aralığında yabancı paylar, %0 - % 10 aralığında Kıymetli Madenler ve Kıymetli Madenlere dayalı Sermaye Piyasası Araçları, %0 - %10 aralığında vadeli mevduat /Katılım Hesapları

Eşik Değer (Mutlak Getiri Hedeflemesi) : 3 ay vadeli Türk Lirası Referans Satış Faiz oranı (TRLIBOR)

01.01.2018- 31.12.2018

Yatırım Stratejisi : %0 - %100 aralığında Eurobond, %0 - %100 aralığında özel sektör borçlanma araçları, %0 – %50 aralığında devlet iç borçlanma senetleri, %0 - %30 aralığında pay senetleri, %0 - %30 aralığında ters repo, %0 - %20 aralığında Takasbank Borsa Para Piyasası işlemleri, %0 - %20 aralığında Yatırım Fonu Katılma Belgeleri, %0 - %20 aralığında Kıymetli Madenler ve Kıymetli Madenlere dayalı Sermaye Piyasası Araçları, %0 - %20 aralığında yabancı hisseler, %0 - %10 aralığında vadeli mevduat

Eşik Değer (Mutlak Getiri Hedeflemesi) : Net %13,50

01.01.2017  – 31.12.2017

 

Yatırım Stratejisi : %0 - %100 aralığında Eurobond, %0 - %100 aralığında özel sektör borçlanma araçları, %0 – %30 aralığında pay senetleri, %0 - %30 aralığında devlet iç borçlanma senetleri, %0 - %30 aralığında ters repo, %0 - %20 aralığında Takasbank Borsa Para Piyasası işlemleri, %0 - %20 aralığında Yatırım Fonu Katılma Belgeleri, %0 - %10 aralığında vadeli mevduat, %0 - %10 aralığında Kıymetli Madenler ve Kıymetli Madenlere dayalı Sermaye Piyasası Araçları

 

Eşik Değer (Mutlak Getiri Hedeflemesi) : Net %10,70

 

01.01.2016 – 31.12.2016

 

Yatırım Stratejisi : % 0 - % 30 aralığında hisseler, % 0 - % 30 aralığında devlet iç borçlanma senetleri, % 60 - % 90 aralığında özel sektör borçlanma araçları, % 0 - % 20 aralığında ters repo

 

Performans Karşılaştırma Ölçütü :

(BİST 30 ENDEKS GETİRİSİ) % 15 + (BİST-KYD ÖST SABİT ENDEKS GETİRİSİ) % 30+ (BİST-KYD ÖST DEĞİŞKEN ENDEKS GETİRİSİ) % 55

 

 

07.09.2015- 31.12.2015

 

Yatırım Stratejisi : % 0 - % 30 aralığında hisseler, % 15 - % 45 aralığında devlet iç borçlanma senetleri, % 35 - % 65 aralığında özel sektör borçlanma araçları, % 0 - % 30 aralığında ters repo

 

Performans Karşılaştırma Ölçütü :

(BİST 30 ENDEKS GETİRİSİ) % 10 + (KYD TÜM BONO ENDEKS GETİRİSİ) % 40 + (KYD SABİT ÖST ENDEKS GETİRİSİ) % 20+ (KYD DEĞİŞKEN ÖST ENDEKS GETİRİSİ) % 20 + (KYD O/N BRÜT REPO ENDEKS GETİRİSİ) % 10

 

14.03.2014 - 06.09.2015

 

Yatırım Stratejisi : % 0 - % 30 aralığında hisse senedi, % 30 - % 60 aralığında devlet iç borçlanma senetleri, % 20 - % 50 aralığında özel sektör borçlanma araçları, % 0 - % 30 aralığında ters repo

 

Performans Karşılaştırma Ölçütü :

(BİST 30 ENDEKS GETİRİSİ) % 10 + (KYD TÜM BONO ENDEKS GETİRİSİ) % 40 + (KYD SABİT ÖST ENDEKS GETİRİSİ) % 20+ (KYD DEĞİŞKEN ÖST ENDEKS GETİRİSİ) % 20 + (KYD O/N BRÜT REPO ENDEKS GETİRİSİ) % 10

01.01.2014 -  13.03.2014

 

Yatırım Stratejisi : Yatırım Stratejisi : % 0 - % 30 aralığında hisse senedi, % 30 - % 60 aralığında devlet iç borçlanma senetleri, % 20 - % 50 aralığında özel sektör borçlanma araçları, % 0 - % 30 aralığında ters repo

 

Performans Karşılaştırma Ölçütü :

(BİST 30 ENDEKS GETİRİSİ) % 15 + (KYD TÜM BONO ENDEKS GETİRİSİ) % 40 + (KYD SABİT ÖST ENDEKS GETİRİSİ) % 20+ (KYD DEĞİŞKEN ÖST ENDEKS GETİRİSİ) % 20 + (KYD O/N BRÜT REPO ENDEKS GETİRİSİ) % 5

16.05.2013 - 31.12.2013

 

Yatırım Stratejisi : % 0 - % 30 aralığında hisse senedi, % 35 - % 65 aralığında devlet iç borçlanma senetleri, % 15 - % 45 aralığında özel sektör borçlanma araçları, % 0 - % 30 aralığında ters repo

 

Performans Karşılaştırma Ölçütü :

 

(BİST 30 ENDEKS GETİRİSİ) % 15 + (KYD TÜM BONO ENDEKS GETİRİSİ) % 45 + (KYD SABİT ÖST ENDEKS GETİRİSİ) % 15+ (KYD DEĞİŞKEN ÖST ENDEKS GETİRİSİ) % 15 + (KYD O/N BRÜT REPO ENDEKS GETİRİSİ) % 10

 

01.01.2013 - 15.05.2013 

 

Yatırım Stratejisi : % 25 - % 55 aralığında hisse senedi, % 35 - % 65 aralığında devlet iç borçlanma senetleri, % 10 - % 40 aralığında özel sektör borçlanma araçları, % 0 - % 30 aralığında ters repo

 

Performans Karşılaştırma Ölçütü :

 

(İMKB 30 ENDEKS GETİRİSİ) % 30 + (KYD TÜM BONO ENDEKS GETİRİSİ) % 40 + (KYD SABİT ÖST ENDEKS GETİRİSİ) % 10 + (KYD DEĞİŞKEN ÖST ENDEKS GETİRİSİ) % 10 + (KYD O/N BRÜT REPO ENDEKS GETİRİSİ) % 10

 

02.01.2012 - 31.12.2012 

 

Yatırım Stratejisi: % 25 - % 55 aralığında hisse senedi, % 45 - % 75 aralığında devlet iç borçlanma senetleri ve özel sektör borçlanma senetleri, % 0 - % 30 aralığında ters repo

 

Performans Karşılaştırma Ölçütü :

(İMKB 30 ENDEKS GETİRİSİ) % 30 + (KYD TÜM BONO ENDEKS GETİRİSİ) % 60 + (KYD O/N BRÜT REPO ENDEKS GETİRİSİ) % 10

 

02.01.2009 - 31.12.2011

 

Yatırım Stratejisi: % 25 - % 55 aralığında hisse senedi, % 45 - % 75 aralığında devlet iç borçlanma senetleri ve özel sektör borçlanma senetleri, % 0 - % 30 aralığında ters repo

sektör borçlanma senetleri, % 0 - % 30 aralığında ters repo

 

 

Performans Karşılaştırma Ölçütü :

((İMKB 30 ENDEKSİ GETİRİSİ) % 30 + (KYD 182 GÜNLÜK DİBS ENDEKSİ GETİRİSİ) % 35 + (KYD 365 GÜNLÜK DİBS ENDEKSİ GETİRİSİ) % 30 + (KYD O/N BRÜT REPO ENDEKSİ GETİRİSİ) % 5

 

02.07.2008 - 31.12.2008

 

Yatırım Stratejisi: % 25 - %55 aralığında hisse senedi, % 45 - % 75 aralığında devlet iç borçlanma senetleri ve özel sektör borçlanma senetleri, % 0 - % 30 aralığında ters repo

 

Performans Karşılaştırma Ölçütü :

(İMKB 30 ENDEKSİ GETİRİSİ) % 30 + (KYD 182 GÜNLÜK DİBS ENDEKSİ GETİRİSİ) % 60 + (KYD O/N NET REPO ENDEKSİ GETİRİSİ) % 10

 

02.07.2007 - 01.12.2007

 

Yatırım Stratejisi: % 25 - % 55 aralığında hisse senedi, % 45 - % 75 aralığında devlet iç borçlanma senetleri, % 0 - % 30 aralığında ters repo

 

Performans Karşılaştırma Ölçütü :

(İMKB 30 ENDEKSİ GETİRİSİ) % 30 + (KYD 182 GÜNLÜK DİBS ENDEKSİ GETİRİSİ) % 60 + (KYD O/N NET REPO ENDEKSİ GETİRİSİ) % 10


01.01.2006 - 01.07.2007

 

Yatırım Stratejisi: % 25 - % 55 aralığında hisse senedi, % 40 - % 70 aralığında devlet iç borçlanma senetleri, % 0 - % 30 aralığında ters repo

 

Performans Karşılaştırma Ölçütü :

(İMKB 30 ENDEKSİ GETİRİSİ) % 40 + (KYD 182 GÜNLÜK DİBS ENDEKSİ GETİRİSİ) % 50 + (KYD O/N NET REPO ENDEKSİ GETİRİSİ) % 10.