ŞİRKET ETİK KURALLARI

Faaliyet alanı portföy işletmeciliği olan İş Yatırım Ortaklığı A.Ş., portföyünün etkin ve rasyonel bir şekilde yönetilmesini ve bu sayede yatırımcılarına düzenli ve yüksek bir getiri sağlamayı hedeflemektedir. Şirket çalışanları bu hedefi gerçekleştirirken aşağıda yer alan etik kurallara uyarlar.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.,
 • Niteliği ve faaliyeti gereği bağlantılı olduğu her türlü hukuki sınırlamalara ve mevzuata uyar.
 • Faaliyetlerini eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk ilkelerinin çerçevesinde yürütür.
 • Portföyünün riskin dağıtılması ilkesi çerçevesinde profesyonel ve güvenilir bir anlayış ile yönetilmesini sağlar.
 • Şirket ile ilgili menfaat sahiplerinin haklarına saygı duyar, onları korur, şirketin durumu hakkında gerektiği şekilde bilgilendirilmelerini sağlar.
 • Çıkar çatışmalarına engel olacak her türlü önlemi alır.
 • Şirketin hazırladığı, kamuya açıkladığı ve düzenleyici otoritelere sunduğu verilerin tamamen doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir olması ve zamanında açıklanması konusunda azami gayreti sarf eder.
 • Şirketin her çalışanını şirket bünyesinde eşit kabul eder, adil ve güvenli bir çalışma ortamı sağlar.
 • Çalışanlarının kişilik onurlarını ve yasalarla tanınmış haklarını korur.
ÇALIŞANLAR;
 • Yasalara ve şirket içi düzenlemelere uygun davranırlar.
 • İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin adını ve saygınlığını benimser ve korurlar.
 • Birbirleriyle, astlarıyla ve üstleriyle olan ilişkilerinde ölçülü ve dikkatli davranırlar.
 • Menfaat teminine ve/veya çıkar çatışmasına neden olabilecek ilişkilerden kaçınırlar.
 • Mesleki bilgi ve deneyimlerini artırma ve kendilerini geliştirme hususunda devamlı gayret gösterirler.
 • Şirkete ait sır olabilecek nitelikteki bilgileri saklama yükümlülüğünün bilincindedirler.
 • Şirket malvarlığı ve kaynaklarının doğru kullanımı konusunda hassasiyet gösterirler.
 • Etik kurallara aykırı herhangi bir durumda yönetimi bilgilendirmekle yükümlüdürler.
Hakkımızda
Misyon ve Vizyonumuz
Sermaye Artırımları
Kar payı Dağıtımları
 
Yatırımcı İlişkileri
Genel Kurullar
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanları
Özel Durum Açıklamaları
Sürekli Bilgilendirme Formu
Portföy Tabloları ve Diğer Bildirimler
İzahnameler
Sirkülerler
Vadeli İşlem Sözleşme İlkeleri
 
Kurumsal Yönetim
Ana Sözleşme ve Kronoloji
Kurumsal Politikalar
Kurumsal Yönetim Uyum Raporları
 
Finansal Bilgiler
Finansal Raporlar
Yıllık Faaliyet Raporları
Performans Sunum Raporu
Komisyon Bilgileri
 
Duyurular
 
Bilgi Toplum Hizmetleri
 
 
İletişim